UWAGA! Wysokie stężenie ozonu

ozon

Upały i częste wyładowania atmosferyczne sprzyjają pojawieniu się wysokiego stężenia ozonu przy powierzchni ziemi. W najbliższych dniach stężenie ozonu troposferycznego na całym terenie woj. śląskiego może utrzymywać się powyżej wartości docelowej 120 mikrogramów na metr sześc. powietrza.

Czytaj więcej: UWAGA! Wysokie stężenie ozonu

Realizacja obowiązku zaopatrzenia w wodę

brak.wody

W związku z długotrwałymi upałami i suszą może pojawić się problem związany z deficytem wody. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zadania własne gminy oznaczające zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Czytaj więcej: Realizacja obowiązku zaopatrzenia w wodę

Podkategorie

  • Zadania

    Oprócz zadań z zakresu Powszechnej Samoobrony Ludności i Obrony Cywilnej, pracownicy biura realizują zadania wiązane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz obronnością.