Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego

W związku z ustaniem intensywnych opadów atmosferycznych w regionie, obniżeniem poziomu rzek w dorzeczu górnej Odry oraz rejonach górskich rzeki Olzy i obniżeniem poziomu rzek na terenie Gminy Godów, Wójt Gminy Godów zarządzeniem nr 0050.95.2014.ZK odwołał z dniem 19 maja o godzinie 7:00 stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Godów.

Pogotowie przeciwpowodziowe

pogotowie

W związku z intensywnymi opadami atmosferycznymi w regionie, prognozowaną niekorzystną sytuacją hydrologiczną w dorzeczu górnej Odry oraz rejonach górskich rzeki Olzy oraz pojawieniem się ryzyka wystąpienia wód z koryt rzek ? dopływów Olzy na terenie Gminy Godów, w dniu 16.05.2014 o godzinie 07:30 Wójt Gminy Godów wprowadził na terenie Gminy Godów stan pogotowia przeciwpowodziowego, do odwołania.

 

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego

Uwaga! Intensywne opady deszczu i ryzyko powodzi

opady

 

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o silnym natężeniu.

Prognozowana wysokość opadów w rejonie centralnym województwa śląskiego: od 18:00 14.05 do 06:00 15.05 wyniesie od 10 mm do 15 mm, miejscami do 20 mm, od 06:00 15.05 do 18:00 15.05 wyniesie od 10 mm do 20 mm, miejscami do 30 mm, od 18:00 15.05 do 06:00 16.05 wyniesie od 10 mm do 30 mm, miejscami do 40 mm. W związku z prognozowanymi opadami deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym w zlewni Olzy przewiduje się wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej z możliwością przekroczeń stanów ostrzegawczych. Opady prognozowane na kolejne dni będą powodowały dalsze wzrosty stanów wody. Zjawisko może przyczynić się do pojawienia się fali powodziowej.

 W tej sytuacji teren Gminy Godów może być zagrożony.

Informacja nt. bezpieczeństwa mieszkańców

 sesja.2

 

 

Dnia 31 marca 2014 r. odbyła się sesja Rady Gminy Godów. Informacje na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz gotowości niesienia pomocy w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia przedstawili min:

Czytaj więcej: Informacja nt. bezpieczeństwa mieszkańców

Podkategorie

  • Zadania

    Oprócz zadań z zakresu Powszechnej Samoobrony Ludności i Obrony Cywilnej, pracownicy biura realizują zadania wiązane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz obronnością.