Nie wypalaj traw

Apeluje się do mieszkańców Gminy Godów o niewypalanie traw i pozostałości roślinnych.

Czytaj więcej: Nie wypalaj traw

Zadania

Oprócz zadań z zakresu Powszechnej Samoobrony Ludności i Obrony Cywilnej, pracownicy biura realizują zadania wiązane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz obronnością. Do zadań tych należą min. sprawy obronne, w tym wojskowe, zarządzanie kryzysowe, ochrona informacji niejawnych czy ochrona przeciwpożarowa.

Biuro

 

W module przedstawiono dane ogólne i kontaktowe pracowników Urzędu Gminy Godów realizujących zadania z zakresu Powszechnej Samoobrony Ludności. Ponadto w module zamieszczono wykaz zawartych porozumień z dziedziny Powszechnej Samoobrony Ludności i Obrony Cywilnej oraz podstawowe akty prawne z przedmiotowego zakresu.

Podmioty

 

Moduł zawiera podstawowe dane informacyjne i kontaktowe podmiotów zewnętrznych zajmujących się zapewnieniem ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz organizowaniem i niesieniem pomocy i ratunku.

 

W sytuacji wystąpienia określonych zagrożeń mieszkańcy Gminy Godów mogą bezpośrednio zwracać się o udzielenie pomocy do przedmiotowych instytucji.

Pogoda i środowisko

 

W module zamieszczono bezpośrednie linki do stron tematycznych nt. pogody, bieżących stanów wód w rzekach w regionie oraz jakości powietrza.

 

W module zawarto także specjalny odnośnik dla kierowców, który umożliwia zapoznanie się z aktualną aurą na drogach, aktualnymi i prognozowanymi warunkami drogowymi oraz utrudnieniami w ruchu. Moduł zawiera linki do najważniejszych ogólnopolskich serwisów dla kierowców.

Podkategorie

  • Zadania

    Oprócz zadań z zakresu Powszechnej Samoobrony Ludności i Obrony Cywilnej, pracownicy biura realizują zadania wiązane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz obronnością.