kwalifikacja wojskowa - kwiecień 2014

 

Kwalifikacja wojskowa mężczyzn z terenu Gminy Godów przeprowadzona będzie w dniach od 07.04.2014 do 08.04.2014 (poniedziałek i wtorek) w Wodzisławiu Śląskim ? Wilchwy, ul. Armii Ludowej 1 (w budynku przychodni na Osiedlu 1 Maja).  Z rocznika podstawowego 1995 z terenu Gminy Godów przewiduje się stawiennictwo 62 mężczyzn.

Czytaj więcej: kwalifikacja wojskowa - kwiecień 2014

Nie wypalaj traw

Apeluje się do mieszkańców Gminy Godów o niewypalanie traw i pozostałości roślinnych.

Czytaj więcej: Nie wypalaj traw

Zadania

Oprócz zadań z zakresu Powszechnej Samoobrony Ludności i Obrony Cywilnej, pracownicy biura realizują zadania wiązane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz obronnością. Do zadań tych należą min. sprawy obronne, w tym wojskowe, zarządzanie kryzysowe, ochrona informacji niejawnych czy ochrona przeciwpożarowa.

Biuro

 

W module przedstawiono dane ogólne i kontaktowe pracowników Urzędu Gminy Godów realizujących zadania z zakresu Powszechnej Samoobrony Ludności. Ponadto w module zamieszczono wykaz zawartych porozumień z dziedziny Powszechnej Samoobrony Ludności i Obrony Cywilnej oraz podstawowe akty prawne z przedmiotowego zakresu.

Podmioty

 

Moduł zawiera podstawowe dane informacyjne i kontaktowe podmiotów zewnętrznych zajmujących się zapewnieniem ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz organizowaniem i niesieniem pomocy i ratunku.

 

W sytuacji wystąpienia określonych zagrożeń mieszkańcy Gminy Godów mogą bezpośrednio zwracać się o udzielenie pomocy do przedmiotowych instytucji.

Podkategorie

  • Zadania

    Oprócz zadań z zakresu Powszechnej Samoobrony Ludności i Obrony Cywilnej, pracownicy biura realizują zadania wiązane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz obronnością.