Biuro

 

W module przedstawiono dane ogólne i kontaktowe pracowników Urzędu Gminy Godów realizujących zadania z zakresu Powszechnej Samoobrony Ludności. Ponadto w module zamieszczono wykaz zawartych porozumień z dziedziny Powszechnej Samoobrony Ludności i Obrony Cywilnej oraz podstawowe akty prawne z przedmiotowego zakresu.

Podmioty

 

Moduł zawiera podstawowe dane informacyjne i kontaktowe podmiotów zewnętrznych zajmujących się zapewnieniem ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz organizowaniem i niesieniem pomocy i ratunku.

 

W sytuacji wystąpienia określonych zagrożeń mieszkańcy Gminy Godów mogą bezpośrednio zwracać się o udzielenie pomocy do przedmiotowych instytucji.

Pogoda i środowisko

 

W module zamieszczono bezpośrednie linki do stron tematycznych nt. pogody, bieżących stanów wód w rzekach w regionie oraz jakości powietrza.

 

W module zawarto także specjalny odnośnik dla kierowców, który umożliwia zapoznanie się z aktualną aurą na drogach, aktualnymi i prognozowanymi warunkami drogowymi oraz utrudnieniami w ruchu. Moduł zawiera linki do najważniejszych ogólnopolskich serwisów dla kierowców.

Ostrzeżenia

NAJNOWSZE OSTRZEŻENIA

 

Istotnym zadaniem samorządu terytorialnego jest realizacja działań mających na celu skuteczne ostrzeganie ludności o występujących zagrożeniach i niebezpieczeństwach. Zadanie to jest szczególnie ważne w obecnej sytuacji występowania gwałtownych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych, ale dotyczy także zagrożeń innego rodzaju. Dlatego bardzo istotne jest publikowanie ostrzeżeń i komunikatów wydawanych przez specjalistyczne podmioty i służby. W module udostępniono bezpośrednie linki do ostrzeżeń i raportów WCZK, ostrzeżeń hydrologicznych, meteorologicznych i burzowych.

 

Moduł zawiera także podstawowe zasady przekazywania informacji o zauważonych niebezpieczeństwach i zagrożeniach przez mieszkańców gminy do urzędu lub do innych podmiotów takich jak Policja, Straż Pożarna czy Pogotowie Ratunkowe. W module przedstawiono wykaz podstawowych telefonów alarmowych.

Dla mieszkańców

 

Moduł zawiera szczegółowy wykaz potencjalnych zagrożeń na terenie Gminy Godów oraz poradniki i zalecenia, jak tych zagrożeń unikać, jak z nimi walczyć i jak się przed nimi zabezpieczać.

 

W module zawarto także podstawowe informacje w zakresie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zasady postępowania w razie wypadku lub urazu, mające na celu ochronę życia lub zdrowia poszkodowanych oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej.

 

W rozdziale umieszczono również informacje na temat akcji zima, dotyczące obowiązku odśnieżania dróg oraz usuwania śniegu z dachów w okresie zimowym.

Podkategorie

  • Zadania

    Oprócz zadań z zakresu Powszechnej Samoobrony Ludności i Obrony Cywilnej, pracownicy biura realizują zadania wiązane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz obronnością.